MasterSkating Nederland

Doel: behoud en versterking van het voor Masters georganiseerde schaatsen en inline-skaten in het algemeen en marathonwedstrijden in het bijzonder.

Doelgroep: masters (m/v) - ook wel veteranen genoemd - die actief deelnemen aan het georganiseerd marathonschaatsen en/of inline-skaten - ook wel skeeleren genoemd - in Nederland.

We trachten dit doel voor deze doelgroep onder meer te bereiken door:

- behartigen van de algemene belangen van de schaatsers en inline-skaters in de categorie masters (op alle niveaus)
- bevorderen van en bijdragen aan het optimaal (laten) organiseren van schaats- en inline-skate activiteiten voor masters
- aanzetten van masters tot deelname aan deze activiteiten
- functioneren als aanspreekpunt/adviesorgaan voor bond(en) en organisaties
- evalueren van beleid en uitvoering en communicatie daarover
- verrichten van PR/Communicatie (o.a. via eigen website)
- (gestructureerd) raadplegen en informeren van masters
- zelf organiseren van activiteiten en bijeenkomsten
- zoeken van aansluiting bij en samenwerking met andere organisaties
- genereren en beschikbaar stellen van financiele of andere middelen

Contact:

E-mail: info@masterskating.nl
Telefoon: 06-53771682

Vestigingsadres: Wetering West 37a, 8363TL Wetering

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 08224973.